FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ekos teknoloji - ekos - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.991.426.117,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 632.168.329,00
 • Finansal Yatırımlar 8.722.048,00
 • Ticari Alacaklar 583.819.556,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 858.841,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 582.960.715,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.446.921,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 15.165.460,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.281.461,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 582.201.111,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 106.266.738,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.342.726,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.458.688,00
 • ARA TOPLAM 1.991.426.117,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 840.766.920,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 166.075.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 580.294.258,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.676.819,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.671.780,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 12.628.428,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.832.193.037,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 747.211.295,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 237.209.015,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 387.292.855,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 608.710,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 386.684.145,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.437.780,00
 • Diğer Borçlar 7.858.118,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.858.118,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.319.284,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 43.344.719,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.745.595,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.050.335,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.695.260,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.929,00
 • ARA TOPLAM 747.211.295,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 175.794.111,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 134.048.845,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.042.592,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.042.592,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.702.674,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 923.005.406,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.909.187.631,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.908.897.938,00
 • Ödenmiş Sermaye 280.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.340.799,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 419.440.601,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 684.421.601,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 198.397.843,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 198.397.843,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.856.513,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.001.719,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 16.001.719,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.008.015,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 108.871.526,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 150.097.432,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 289.693,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.832.193.037,00