FİNANS

elite naturel organik gida - elite - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 457.175.591,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.043.669,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 263.132.771,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 216.628.906,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 46.503.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.072.291,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 104.011,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.968.280,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 138.762.342,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.534.390,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.544,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.621.584,00
 • ARA TOPLAM 457.175.591,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 192.469.992,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 183.702.271,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar -24.600.135,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260.557,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260.557,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.987.111,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 649.645.583,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 155.658.575,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.109.248,00
 • - Banka Kredileri 44.109.248,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 70.064.511,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 70.064.511,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.938.043,00
 • Diğer Borçlar 130.440,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.157,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 115.283,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.921.744,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.355.149,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 216.075,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 216.075,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.877.646,00
 • ARA TOPLAM 155.658.575,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.676.770,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.712.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.956.871,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.956.871,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.007.506,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 190.335.345,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 459.310.238,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 459.310.238,00
 • Ödenmiş Sermaye 129.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.341,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.624.059,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 117.971.791,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 117.971.791,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.840.602,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.427.480,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 144.924.862,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 54.737.705,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 649.645.583,00

Kredi Hesaplama