FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

elite naturel organik gida - elite - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 636.027.463,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 45.338.758,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 357.962.844,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 326.416.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.546.774,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.698.502,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.338.507,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.359.995,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 168.805.728,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 16.858.262,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 30.315.298,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.048.071,00
 • ARA TOPLAM 636.027.463,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 263.957.034,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 6.600.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 242.747.947,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar -261.453,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.837.487,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 412.051,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.251.547,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.251.547,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 899.984.497,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 247.703.129,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 62.195.742,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.552.040,00
 • Banka Kredileri 62.195.742,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 86.793.125,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 86.793.125,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.681.194,00
 • Diğer Borçlar 242.548,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.157,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 227.391,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.353.791,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 53.268.477,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.091.762,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.441.081,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 650.681,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.296.888,00
 • ARA TOPLAM 247.703.129,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.247.612,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.458.724,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.421.549,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.421.549,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.367.339,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 284.950.741,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 615.033.756,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 615.033.756,00
 • Ödenmiş Sermaye 129.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.341,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.624.059,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 133.842.928,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 133.842.928,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -846.019,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.036.756,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 117.511.193,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 215.394.479,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 899.984.497,00