FİNANS

emek elektrik - emkel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 297.653.217,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.584.678,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 113.599.404,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 43.979.620,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.619.784,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.417.199,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.030.403,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.386.796,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 97.302.131,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 71.902.516,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.287.548,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.761.203,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.086.086,00
 • ARA TOPLAM 297.653.217,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 244.895.391,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.678.645,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.678.645,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 961.671,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 228.599.625,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.071.164,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.112,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.112,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 542.548.608,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 260.971.926,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.411.225,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 159.794.801,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.776.639,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 138.018.162,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.058.475,00
 • Diğer Borçlar 7.484.323,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.928.189,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.556.134,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 52.474.124,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.815.047,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.697.588,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 117.459,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.571.231,00
 • ARA TOPLAM 260.971.926,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.228.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 824.768,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.627.263,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 315.200.072,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 227.348.536,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 226.479.409,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.371.905,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 162.987.312,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 162.987.312,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.765.976,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.235.227,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.343.229,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.540.504,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.447.306,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 869.127,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 542.548.608,00

Kredi Hesaplama