FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

emek elektrik - emkel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 626.093.472,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 53.324.119,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 165.559.435,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.982.493,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 136.576.942,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.876.933,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.370.419,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.506.514,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 204.435.599,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 181.674.836,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 129.645.072,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12.650,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.209.900,00
 • ARA TOPLAM 626.093.472,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 519.685.603,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.623.502,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.623.502,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 575.550,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 467.884.332,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.602.219,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.145.779.075,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 432.512.213,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.303.613,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 224.843.869,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 14.891.450,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 209.952.419,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.404.389,00
 • Diğer Borçlar 5.711.295,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.711.295,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 141.568.350,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.038.985,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.038.985,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.398.112,00
 • ARA TOPLAM 432.512.213,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 115.734.534,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.060.842,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 17.060.842,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 54.353.109,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21.320.583,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 548.246.747,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 597.532.328,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 599.284.897,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.869.944,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 475.218.508,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.274.717,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 133.034.927,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 133.034.927,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.321.961,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.945.695,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -5.945.695,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.302.492,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -187.400.012,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -22.069.984,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -1.752.569,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.145.779.075,00