FİNANS

emek elektrik - emkel - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 201.201.828,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.900.185,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 68.065.988,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.683.753,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 48.382.235,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.816.729,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.786.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.030.719,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 62.658.561,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 51.677.926,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.135.574,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.296.101,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.786.338,00
 • ARA TOPLAM 201.201.828,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 133.396.715,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.202.372,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.135.519,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.066.853,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 548.194,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 123.120.111,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 402.753,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 310.912,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 310.912,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.249.060,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 334.598.543,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 150.678.651,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.253.018,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 208.512,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 98.014.877,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.779,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 98.010.098,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.658.437,00
 • Diğer Borçlar 1.800.512,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 93.047,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.707.465,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.955.603,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.806.262,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.219.214,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.492.061,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 727.153,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.737.648,00
 • ARA TOPLAM 150.678.651,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.561.235,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.122.775,00
 • Banka Kredileri 33.122.775,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.084.178,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.084.178,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.038.294,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 198.239.886,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 136.358.657,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 135.742.670,00
 • Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.371.905,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71.555.793,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 71.555.793,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.130.124,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.698.343,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.698.343,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.343.229,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -14.928.478,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.098.564,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 615.987,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 334.598.543,00

Kredi Hesaplama