FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

enerya enerji - enery - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.242.608.435,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.368.825.026,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.356.998.231,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 732.992,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.356.265.239,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.271.524,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.143.550,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.127.974,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 82.052.311,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.681.565,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.788.464,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 327.991.314,00
 • ARA TOPLAM 7.242.608.435,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 30.523.458.648,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 517.552,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.860,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 490.692,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 513.207.100,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.211.171.685,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 316.807.283,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 316.807.283,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.441.699.877,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.766.067.083,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.732.086.786,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.074.886.808,00
 • - Banka Kredileri 1.074.886.808,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.804.148,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.267.156,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.636.792.150,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.983.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.627.808.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 44.693.576,00
 • Diğer Borçlar 4.350.312.652,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.008.824,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.339.303.828,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 418.931.531,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 140.096.474,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.569.447,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 21.131.316,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.438.131,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 8.732.086.786,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.022.246.654,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 50.051.672,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 6.923.253,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.368.973.409,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 69.280.189,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 69.280.189,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.527.018.131,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.754.333.440,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 20.011.733.643,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.474.077.803,00
 • Ödenmiş Sermaye 145.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.100.429.756,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.496.018.076,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.480.503.586,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.480.503.586,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.014.266,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.380.847,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.982.227.040,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.214.131.264,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.537.655.840,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.766.067.083,00