FİNANS

enka insaat - enkai - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 63.283.822.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.709.055.000,00
 • Finansal Yatırımlar 22.161.608.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.145.349.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 130.202.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 78.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 130.124.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.163.552.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.140.494.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 791.864.000,00
 • ARA TOPLAM 62.940.718.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 343.104.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 92.786.275.000,00
 • Finansal Yatırımlar 36.083.581.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 41.830.861.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 13.406.572.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.041.604.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.041.604.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 100.098.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 321.950.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.609.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 156.070.097.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.848.210.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.148.083.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 68.787.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.253.294.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 373.201.000,00
 • Diğer Borçlar 300.147.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 108.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 300.039.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.194.272.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 935.853.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 141.981.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 793.872.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 840.978.000,00
 • ARA TOPLAM 28.848.210.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.275.127.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.275.258.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 472.419.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 210.622.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 210.622.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.221.802.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 39.123.337.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 116.946.760.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 115.847.981.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.021.689.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 44.941.006.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.042.550.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.042.550.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -22.551.612.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -22.543.678.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -7.934.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.190.299.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 88.697.531.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -3.104.342.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.098.779.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 156.070.097.000,00

Kredi Hesaplama