FİNANS

enka insaat - enkai - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 67.289.559.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.287.850.000,00
 • Finansal Yatırımlar 28.168.825.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.339.002.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 141.713.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.713.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.448.980.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.056.650.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.037.929.000,00
 • ARA TOPLAM 67.001.986.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 287.573.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 96.004.133.000,00
 • Finansal Yatırımlar 41.683.499.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 36.947.680.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.412.338.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 305.171.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 305.171.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 92.184.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 430.080.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.877.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 163.293.692.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.360.322.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 932.070.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.669.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.421.199.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 511.162.000,00
 • Diğer Borçlar 348.312.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 108.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 348.204.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.111.886.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 980.474.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 178.944.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 801.530.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 703.533.000,00
 • ARA TOPLAM 25.360.322.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.889.763.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.264.456.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 435.580.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 406.307.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 406.307.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.742.357.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.250.085.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 128.043.607.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 126.580.269.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.021.689.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 46.687.124.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.748.289.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.748.289.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.984.168.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -26.898.928.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -85.240.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.190.299.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.529.741.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.814.024.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.463.338.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 163.293.692.000,00

Kredi Hesaplama