FİNANS

enka insaat - enkai - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 64.970.901.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 24.998.152.000,00
 • Finansal Yatırımlar 27.198.835.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.650.936.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 202.102.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 202.098.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.524.859.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.147.369.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 684.464.000,00
 • ARA TOPLAM 64.675.220.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 295.681.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 62.156.943.000,00
 • Finansal Yatırımlar 20.774.024.000,00
 • Ticari Alacaklar 126.858.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 27.965.696.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.205.155.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 848.144.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 848.144.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.005.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 217.094.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 967.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 127.127.844.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.226.582.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 877.647.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 163.875.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.986.973.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 318.582.000,00
 • Diğer Borçlar 205.487.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 101.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 205.386.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 620.448.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 767.909.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 107.891.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 660.018.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 508.225.000,00
 • ARA TOPLAM 24.226.582.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.257.547.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.405.233.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 355.825.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 146.763.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 146.763.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.314.698.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.484.129.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 94.643.715.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 93.705.876.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 5.621.689.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.303.659.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.603.782.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.603.782.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -21.764.964.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -21.756.252.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -8.712.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.560.528.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 74.767.762.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -491.550.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 937.839.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 127.127.844.000,00

Kredi Hesaplama