FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

enka insaat - enkai - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 137.429.694.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.700.066.000,00
 • Finansal Yatırımlar 65.521.383.000,00
 • Ticari Alacaklar 9.175.867.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 517.572.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.782.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 515.790.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.885.875.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.276.548.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.390.374.000,00
 • ARA TOPLAM 136.972.229.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 457.465.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 170.603.338.000,00
 • Finansal Yatırımlar 66.146.787.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 58.171.531.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 43.688.290.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 492.227.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 492.227.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 111.501.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 76.299.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.836.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 308.033.032.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.182.118.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.854.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 136.657.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.560.315.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 997.520.000,00
 • Diğer Borçlar 557.890.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 557.861.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.214.679.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.488.448.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 303.204.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.185.244.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.751.383.000,00
 • ARA TOPLAM 48.182.118.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.606.528.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.652.527.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 745.470.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 609.682.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 609.682.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.598.849.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 66.788.646.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 241.244.386.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 238.022.072.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 6.021.689.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 82.826.395.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.213.853.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.213.853.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -49.253.769.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -48.976.854.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -276.915.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.418.304.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 189.194.410.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.691.781.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.222.314.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 308.033.032.000,00