FİNANS

ensari deri - ensri - Bilanço

  • V A R L I K L A R 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 267.725.406,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.230.959,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 61.389.810,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 897.039,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 60.492.771,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 1.536.688,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.536.688,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 191.579.044,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 1.854.256,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.465.527,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 7.669.122,00
  • ARA TOPLAM 267.725.406,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 209.514.801,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 141.235.000,00
  • Maddi Duran Varlıklar 59.893.234,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.386.567,00
  • - Şerefiye 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 477.240.207,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.423.986,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 39.297.720,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 109.707.446,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 58.422.326,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.531.626,00
  • Diğer Borçlar 68.492,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 68.492,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 1.153.160,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 562.242,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 562.242,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.680.974,00
  • ARA TOPLAM 219.423.986,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.656.485,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.091.608,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.053.977,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.053.977,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 172.760,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.338.140,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 237.080.471,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 240.159.736,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 240.159.736,00
  • Ödenmiş Sermaye 36.500.000,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.270.466,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.326.175,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.326.175,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.524.660,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 686.095,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.125.864,00
  • Net Dönem Karı/Zararı 3.251.136,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 477.240.207,00

Kredi Hesaplama