FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

ensari deri - ensri - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 490.609.365,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 8.032.765,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 70.662.982,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.539.027,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 69.123.955,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.522.221,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.522.221,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 399.435.532,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.008.406,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.947.459,00
 • ARA TOPLAM 490.609.365,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 608.830.861,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 278.510.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 292.364.672,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.657.668,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.298.521,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.099.440.226,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 315.521.627,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 154.161.778,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 85.022.623,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.812.166,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.007.178,00
 • Diğer Borçlar 29.623,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 29.623,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 556.179,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.378.909,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 983.256,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 983.256,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.569.915,00
 • ARA TOPLAM 315.521.627,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.765.315,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.025.497,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.101.954,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.101.954,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.010.939,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.626.925,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 381.286.942,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 718.153.284,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 718.153.284,00
 • Ödenmiş Sermaye 116.800.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 257.293.758,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.138.992,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.240.520,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.240.520,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.240.520,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.027.697,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 145.610.713,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 198.522.644,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.099.440.226,00