FİNANS

ensari deri - ensri - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 288.892.556,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.597.786,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 76.680.614,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.353.865,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.326.749,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.143.248,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.095.906,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.047.342,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 123.185.184,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.791.826,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.493.898,00
 • ARA TOPLAM 288.892.556,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 179.728.705,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 124.323.251,00
 • Maddi Duran Varlıklar 45.926.774,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.478.680,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 468.621.261,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 212.369.727,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 123.264.933,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.469.202,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 64.929.540,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.929.540,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.587.244,00
 • Diğer Borçlar 2.500.602,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 49.004,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.451.598,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 62.674,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.164.108,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 756.799,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 756.799,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.634.625,00
 • ARA TOPLAM 212.369.727,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 47.777.580,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.135.017,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.340.505,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.340.505,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.280.747,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.021.311,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 260.147.307,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 208.473.954,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 208.473.954,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.270.466,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.069.051,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.069.051,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.781.784,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.203.506,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 28.430.931,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 468.621.261,00

Kredi Hesaplama