FİNANS

ensari deri - ensri - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 273.699.877,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 65.457.648,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 77.938.975,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.317.048,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 64.621.927,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.192.309,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.927.150,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.265.159,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 110.060.659,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.896.283,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.154.003,00
 • ARA TOPLAM 273.699.877,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 180.980.614,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 124.323.251,00
 • Maddi Duran Varlıklar 46.668.779,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.988.584,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 454.680.491,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 218.121.559,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 122.748.686,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.485.027,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 66.417.829,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.110.907,00
 • Diğer Borçlar 4.348.362,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.348.362,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 279.161,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 524.087,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 573.732,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 573.732,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.633.768,00
 • ARA TOPLAM 218.121.559,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 48.715.879,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.907.612,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.356.497,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.356.497,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.111.660,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 7.340.110,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 266.837.438,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 187.843.053,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 187.843.053,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.270.466,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.533.163,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.533.163,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.317.672,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.203.506,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.335.918,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 454.680.491,00

Kredi Hesaplama