FİNANS

egeplast - eplas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 320.554.898,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.393.181,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 58.769.435,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 219.336,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.550.099,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 101.922.503,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 100.514.237,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.408.266,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 129.159.451,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.364.292,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.882.635,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.063.401,00
 • ARA TOPLAM 320.554.898,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 258.187.747,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.986.710,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 38.957.163,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.547,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.360.169,00
 • Maddi Duran Varlıklar 155.124.321,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 276.892,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.297,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 29.297,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.627.695,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 578.742.645,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 335.407.505,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.976.109,00
 • - Banka Kredileri 15.976.109,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.348.527,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 580.992,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.028.907,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 329.076,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 54.699.831,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.832.406,00
 • Diğer Borçlar 73.414.678,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 69.624.077,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.790.601,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 87.048.117,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.633.966,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 68.124.795,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.951.383,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 66.173.412,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 335.407.505,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.270.640,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.640.260,00
 • Banka Kredileri 5.416.211,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 224.049,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 898.143,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 833.359,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 21.898.878,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21.898.878,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 364.678.145,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 214.064.500,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 206.030.587,00
 • Ödenmiş Sermaye 27.825.601,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 132.174.399,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.907.405,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.907.405,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.907.405,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.563.535,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.563.535,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.759.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 65.195.223,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -30.588.321,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.033.913,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 578.742.645,00

Kredi Hesaplama