FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

egeplast - eplas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 485.778.104,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 14.455.280,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 112.664.177,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.022.758,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 111.641.419,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 127.713.208,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 124.401.776,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.311.432,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 186.831.681,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.224.671,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 217.986,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.671.101,00
 • ARA TOPLAM 485.778.104,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.030.845.870,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 36.568.531,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.537.983,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.548,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 100.234.702,00
 • Maddi Duran Varlıklar 866.048.579,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 32.274,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 265.753,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.910,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 62.910,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.516.623.974,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 355.295.150,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.239.858,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.310.907,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 95.918.184,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.918.184,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.855.728,00
 • Diğer Borçlar 29.451.778,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.176.010,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.275.768,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 191.099.904,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.262.026,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.467.672,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.467.672,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 355.295.150,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 179.192.388,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.609.058,00
 • Banka Kredileri 3.595.690,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.013.368,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.974.324,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 833.359,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 28.724.209,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.724.209,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 135.051.438,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 534.487.538,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 982.136.436,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 961.738.301,00
 • Ödenmiş Sermaye 190.615.223,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 12.153.458,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 550.448.287,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 550.448.287,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.060.168,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.793.615,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -2.793.615,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.759.343,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 160.545.928,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 49.009.677,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.398.135,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.516.623.974,00

Kredi Hesaplama