egeplast - eplas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 137.170.102,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.979.443,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 28.701.778,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.701.778,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.296.278,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.486.295,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.809.983,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 53.254.311,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.640.769,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.120.156,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 177.367,00
 • ARA TOPLAM 137.170.102,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 68.794.194,00
 • Finansal Yatırımlar 178.280,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 16.051,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 30.943.894,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 30.921.579,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.315,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.897.821,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.926.244,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 107.386,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 107.386,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.889.285,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 205.964.296,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.985.773,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.614.082,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 585.359,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.500.103,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 82.561,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.417.542,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 500.760,00
 • Diğer Borçlar 4.708.338,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.554.264,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.154.074,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.430.663,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.806.161,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.409.577,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.409.577,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.089,00
 • ARA TOPLAM 63.985.773,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.369.504,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.734.347,00
 • Banka Kredileri 2.071.015,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 663.332,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 24.255.865,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.327.779,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.051.513,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.211.828,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 104.355.277,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 101.609.019,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 100.162.121,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.474.696,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.424.732,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.108.631,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.108.631,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -878.308,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -878.308,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.301.949,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 19.180.613,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 38.322.013,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.446.898,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 205.964.296,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.