FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

erbosan - erbos - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.736.348.643,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 150.522.729,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 591.759.043,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.375,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 591.712.668,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.356.935,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.356.935,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 894.344.419,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.743.198,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.378.852,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 46.243.467,00
 • ARA TOPLAM 1.736.348.643,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 190.279.710,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 15.610,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.610,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.995.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 178.773.408,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 31.982,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 210.752,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 210.752,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.045,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 36.045,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.926.628.353,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 686.291.062,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 561.781.221,00
 • - Banka Kredileri 561.781.221,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.955.295,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 840,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.954.455,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.686.352,00
 • Diğer Borçlar 113.023,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 76.865,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 36.158,00
 • Türev Araçlar 5.169.900,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.743.856,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.550.553,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.851.210,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.699.343,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 57.060.716,00
 • ARA TOPLAM 686.291.062,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.364.416,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.256.353,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.074.046,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.074.046,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.034.017,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 710.655.478,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.215.972.875,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.215.972.875,00
 • Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 13.585.608,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 110.209.466,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 110.209.466,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.130.444,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.812.824,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 788.125.020,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 262.239.957,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.926.628.353,00