FİNANS

erciyas celik boru - ercb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.465.981.890,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 123.817.199,00
 • Finansal Yatırımlar 417.608,00
 • Ticari Alacaklar 515.911.002,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 65.327.612,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 450.583.390,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.086.011.987,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.084.061.747,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.950.240,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 511.829.813,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.029.839,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.707.696,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 147.256.746,00
 • ARA TOPLAM 2.465.981.890,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.063.287.147,00
 • Finansal Yatırımlar 462.431,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 462.431,00
 • Ticari Alacaklar 27.156.285,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.156.285,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.286,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.286,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 207.709.036,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.804.088.654,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.479.813,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.479.813,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.529.269.037,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.183.346.594,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 830.332.997,00
 • - Banka Kredileri 830.332.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 189.933.120,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 755.563.714,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.269.794,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 749.293.920,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.243.874,00
 • Diğer Borçlar 151.289.145,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 150.615.817,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 673.328,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 187.122.644,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.776.622,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 54.820.524,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.658.312,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.263.954,00
 • ARA TOPLAM 2.183.346.594,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 815.671.561,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 442.757.594,00
 • Banka Kredileri 442.757.594,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 18.889.694,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 18.889.694,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 354.024.273,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.999.018.155,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.530.250.882,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.530.250.882,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.770.481,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -242.940.974,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 474.721.319,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 474.721.319,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 969.525.415,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 969.525.415,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.071.796,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 142.633.254,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 46.934.047,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.529.269.037,00

Kredi Hesaplama