FİNANS

erciyas celik boru - ercb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.382.796.862,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 166.302.769,00
 • Finansal Yatırımlar 386.500,00
 • Ticari Alacaklar 840.150.873,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 186.234.790,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 653.916.083,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.578.715.691,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.573.125.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.589.943,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 404.331.814,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 240.731.925,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.689.880,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 145.487.410,00
 • ARA TOPLAM 3.382.796.862,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.320.443.294,00
 • Finansal Yatırımlar 563.869,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 563.869,00
 • Ticari Alacaklar 24.305.062,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.305.062,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.284,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.284,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 252.547.974,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.012.734.431,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.060.535,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 429.521,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 429.521,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.703.240.156,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.085.583.281,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.244.295.802,00
 • - Banka Kredileri 1.244.295.802,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 356.932.005,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 763.528.829,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.946.385,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 753.582.444,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.038.045,00
 • Diğer Borçlar 24.826.561,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.059.515,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 767.046,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 615.267.336,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 42.434.448,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.099.979,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.334.469,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.260.255,00
 • ARA TOPLAM 3.085.583.281,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 716.144.183,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 389.901.187,00
 • Banka Kredileri 389.901.187,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.401.777,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.401.777,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 290.841.219,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.801.727.464,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.901.512.692,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.901.512.692,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.770.481,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -279.041.807,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.689.668.672,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 451.438.428,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.238.230.244,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.071.796,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 327.386.097,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 24.121.909,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.703.240.156,00

Kredi Hesaplama