FİNANS

erciyas celik boru - ercb - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.895.492.260,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 55.738.479,00
 • Finansal Yatırımlar 349.999,00
 • Ticari Alacaklar 721.522.098,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.812.090,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 620.710.008,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.375.063.675,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.363.399.564,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.664.111,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 524.486.307,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 53.985.817,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 417.094,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 163.928.791,00
 • ARA TOPLAM 2.895.492.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.267.578.678,00
 • Finansal Yatırımlar 513.295,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 513.295,00
 • Ticari Alacaklar 29.930.822,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.930.822,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.300,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.300,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 230.572.108,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.978.450.814,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.043.969,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.043.969,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.163.070.938,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.634.191.903,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 946.461.802,00
 • - Banka Kredileri 946.461.802,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 285.104.478,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 891.122.025,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.730.296,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 883.391.729,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.086.882,00
 • Diğer Borçlar 127.403.012,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 126.647.668,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 755.344,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 272.006.434,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.326.354,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 91.571.976,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.619.160,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 85.952.816,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.108.940,00
 • ARA TOPLAM 2.634.191.903,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 786.408.040,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 369.286.720,00
 • Banka Kredileri 369.286.720,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.768.521,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.768.521,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 392.352.799,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.420.599.943,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.742.470.995,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.742.470.995,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.770.481,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -269.682.116,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.647.255.244,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 470.956.599,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.176.298.645,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.071.796,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 142.633.254,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.886.792,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.163.070.938,00

Kredi Hesaplama