FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

erciyas celik boru - ercb - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.412.884.135,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 77.575.456,00
 • Finansal Yatırımlar 216.700,00
 • Ticari Alacaklar 1.656.464.338,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 377.279.985,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.279.184.353,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.777.825.199,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.773.379.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.446.184,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.404.737.044,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 137.702.946,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.363.897,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 356.998.555,00
 • ARA TOPLAM 7.412.884.135,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.738.528.218,00
 • Finansal Yatırımlar 1.029.323,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.029.323,00
 • Ticari Alacaklar 43.146.112,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.146.112,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 40.744,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 40.744,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 214.422.064,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.330.068.349,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 47.147.500,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 100.314.806,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100.314.806,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.151.412.353,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.266.585.583,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.851.683.341,00
 • - Banka Kredileri 2.851.683.341,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 707.922.353,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.909.044.581,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 111.122.537,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.797.922.044,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.086.279,00
 • Diğer Borçlar 57.549.468,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 56.062.725,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.486.743,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 585.732.090,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 94.107.970,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.240.670,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 79.867.300,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.459.501,00
 • ARA TOPLAM 6.266.585.583,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.607.679.549,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 671.539.645,00
 • Banka Kredileri 671.539.645,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 329.925.665,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 329.925.665,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 61.036.001,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 61.036.001,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 545.178.238,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.874.265.132,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.277.147.221,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.294.731.593,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.770.481,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -470.540.915,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.320.024.099,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 394.536.644,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 394.536.644,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.458.240.280,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.458.240.280,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.071.796,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 419.555.360,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.426.205,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -17.584.372,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.151.412.353,00