FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

erciyas celik boru - ercb - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.478.304.457,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 175.909.314,00
 • Finansal Yatırımlar 643.079,00
 • Ticari Alacaklar 1.264.224.249,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 351.709.423,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 912.514.826,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.805.532.130,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.803.819.006,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.713.124,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 847.689.209,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 131.917.257,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 715.408,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 251.673.811,00
 • ARA TOPLAM 5.478.304.457,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.245.054.208,00
 • Finansal Yatırımlar 695.505,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 695.505,00
 • Ticari Alacaklar 35.664.065,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.664.065,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.749,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.749,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 361.116.167,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.809.787.264,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.339.323,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 329.095,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 329.095,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.723.358.665,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.483.539.047,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.974.105.803,00
 • - Banka Kredileri 1.974.105.803,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 337.175.817,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.647.619.218,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.718.907,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.631.900.311,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.853.353,00
 • Diğer Borçlar 1.744.771,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.150.916,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 593.855,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 449.625.750,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 203.628,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 41.318.558,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.501.718,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29.816.840,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.892.149,00
 • ARA TOPLAM 4.483.539.047,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.542.079.494,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 601.444.827,00
 • Banka Kredileri 601.444.827,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 326.096.303,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 326.096.303,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.396.191,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 32.396.191,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 582.142.173,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.025.618.541,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.697.740.124,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.697.579.970,00
 • Ödenmiş Sermaye 77.770.481,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -398.999.469,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 412.344.630,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 412.344.630,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.194.831.931,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.194.831.931,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.071.796,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 327.386.097,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 22.638.960,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 160.154,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.723.358.665,00

Kredi Hesaplama