eregli demir celik - eregl - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 26.708.242.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.836.167.000,00
 • Finansal Yatırımlar 171.036.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.294.601.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 182.143.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.112.458.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.573.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.161.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.412.000,00
 • Türev Araçlar 171.976.000,00
 • Stoklar 9.353.864.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 108.469.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.919.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 742.556.000,00
 • ARA TOPLAM 26.708.242.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 24.673.675.000,00
 • Finansal Yatırımlar 177.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 37.319.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 25.367.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.952.000,00
 • Türev Araçlar 353.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 192.654.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 331.158.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.590.267.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 334.467.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 696.282.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 28.095.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 668.187.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 47.079.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 175.273.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 51.381.917.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.300.904.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.902.488.000,00
 • - Banka Kredileri 3.902.488.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.993.770.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.482.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 11.931.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.874.665.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 81.396.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.793.269.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 180.648.000,00
 • Diğer Borçlar 88.489.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 57.694.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 389.162.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 394.439.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 254.115.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 165.434.000,00
 • ARA TOPLAM 10.300.904.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.554.989.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.223.076.000,00
 • Banka Kredileri 1.450.742.000,00
 • İhraç Edilen Tahviller 550.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 222.334.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 77.685.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 824.104.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 824.104.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.428.246.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.878.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.855.893.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 34.526.024.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 33.483.619.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 3.500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 156.613.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 106.447.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.328.843.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -36.416.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -102.008.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.365.259.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.347.316.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 6.327.295.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 20.021.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.498.681.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.361.513.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 300.438.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.042.405.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 51.381.917.000,00

EREGLI DEMIR CELIK Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.