ersu gida - ersu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 22.734.375,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.729.723,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.408.249,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.386.223,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.026,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 774.039,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 83.594,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 690.445,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 14.690.367,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 62.832,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.165,00
 • ARA TOPLAM 22.734.375,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 30.455.095,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.481,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.481,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 30.104.920,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.683,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.683,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 297.836,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 53.189.470,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.937.167,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.268,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.859.235,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.142.582,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.716.653,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 142.407,00
 • Diğer Borçlar 2.369.090,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.432.719,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 936.371,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 219.837,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.733,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 283.870,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.404,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 251.466,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.727,00
 • ARA TOPLAM 7.937.167,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.755.762,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.815,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 134.050,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 306.412,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 306.412,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.305.485,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 12.692.929,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 40.496.541,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.496.541,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 96.063,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 243.802,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.592.195,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 22.592.195,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.868,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.519.297,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -21.957.687,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.739,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 53.189.470,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.