FİNANS

esenboga elektrik - esen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.549.550.188,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 490.973.678,00
 • Finansal Yatırımlar 151.479.899,00
 • Ticari Alacaklar 798.041.196,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 798.041.196,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.062.482,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.062.482,00
 • Türev Araçlar 10.837.403,00
 • Stoklar 6.531.426,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.837.961,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.273.715,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 60.512.428,00
 • ARA TOPLAM 1.549.550.188,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.196.516.514,00
 • Finansal Yatırımlar 1.677.773.463,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.578.744,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.578.744,00
 • Türev Araçlar 34.194.728,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 457.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.019.899.610,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 175.104,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 218.125,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 3.676.740,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.746.066.702,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.767.329.135,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 164.762.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 339.330.706,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 448.848.149,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 448.848.149,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.269.308,00
 • Diğer Borçlar 754.286.383,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 754.286.383,00
 • Türev Araçlar 3.397.982,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 39.619.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.154.457,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 784.069,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 784.069,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.783.192,00
 • ARA TOPLAM 1.767.329.135,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.301.409.293,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.082.148.435,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 927.525,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 927.525,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 218.333.333,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.068.738.428,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.677.328.274,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.871.592.200,00
 • Ödenmiş Sermaye 64.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 725.793.112,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.222.222.769,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.222.222.769,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 67.592,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -485.895.396,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -485.895.396,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.838.231,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 949.518.867,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 429.360.505,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.805.736.074,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.746.066.702,00

Kredi Hesaplama