fenerbahce futbol - fener - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.221.739.823,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 103.423.372,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 94.833.454,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 19.612.921,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.220.533,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.930.074.885,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.929.873.790,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 201.095,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 37.292.262,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.959.799,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.027.240,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 292.571,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 11.863.480,00
 • ARA TOPLAM 2.221.739.823,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 216.649.053,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.767.202,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.767.202,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 22.945.315,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 147.728.890,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.456.270,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.412.460,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.043.810,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.438.388.876,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.351.204.988,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 956.670.557,00
 • - Banka Kredileri 956.670.557,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 586.702.923,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.344.797,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 290.672.428,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.242.950,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 287.429.478,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 299.333.619,00
 • Diğer Borçlar 15.191.530,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.191.530,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48.699.226,00
 • ARA TOPLAM 2.351.204.988,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 937.676.664,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 760.112.484,00
 • Banka Kredileri 393.399.740,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.790.247,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.372.491,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.372.491,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 960.239,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 23.953.375,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.288.881.652,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -850.492.776,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -857.567.060,00
 • Ödenmiş Sermaye 98.980.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -220.979.048,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.189.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 416.970.063,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.844.658,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.844.658,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.844.658,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.654.892,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.143.901.263,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -50.636.875,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.074.284,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.438.388.876,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.