FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

flap kongre toplanti hiz. - flap - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 145.414.189,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 33.134.328,00
 • Finansal Yatırımlar 33.294.273,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 17.030.587,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 17.030.587,00
 • Ticari Alacaklar 45.730.308,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.730.308,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.652,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.652,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 691.451,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.173.329,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.307.722,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 77.126,00
 • ARA TOPLAM 145.414.189,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 496.576.977,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 352.705,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 352.705,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 128.306.876,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 240.425.731,00
 • Maddi Duran Varlıklar 64.267.693,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 61.130.395,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 641.991.166,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.283.766,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 16.512.500,00
 • - Banka Kredileri 16.512.500,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.697.274,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.831.348,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.831.348,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 801.612,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.342.038,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 793.326,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 297.369,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 297.369,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.478.290,00
 • ARA TOPLAM 46.283.766,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.859.289,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.120.567,00
 • Banka Kredileri 2.120.567,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.738.722,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.738.722,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.143.055,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 590.848.111,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 590.848.111,00
 • Ödenmiş Sermaye 93.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 462.116.901,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 69.448.378,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.805.522,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.772.831,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.135.813,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.272.300,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -207.609.649,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 125.064.659,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 641.991.166,00