FİNANS

flap kongre toplanti hiz. - flap - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 15.986.983,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.185.464,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 9.612.338,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.034,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.585.304,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 99.694,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 99.694,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.575.325,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.760,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 500.402,00
 • ARA TOPLAM 15.986.983,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 75.563.032,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.275,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.275,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 29.298.477,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.648.550,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.996.659,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 352.298,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 352.298,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.991.877,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 91.550.015,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.206.411,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.019.336,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.103.138,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.103.138,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.053,00
 • Diğer Borçlar 2.131.545,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.150.030,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 981.515,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.480.737,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 295.469,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 135.469,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 160.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 157.526,00
 • ARA TOPLAM 10.206.411,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.722.795,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.359.314,00
 • Banka Kredileri 10.359.314,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.086,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.347.395,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.347.395,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.929.206,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 69.620.809,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 69.620.809,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.250.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.379.374,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.893.573,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.876.711,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.013.101,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.157.970,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 27.840.731,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -5.900.839,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 91.550.015,00