FİNANS

formet metal ve cam - formt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 251.725.007,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 46.855.517,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 83.013.528,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.881.665,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.850.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.031.665,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 81.173.108,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.682.516,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 508.488,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.610.185,00
 • ARA TOPLAM 251.725.007,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 67.501.058,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.559.357,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.135.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 42.262.865,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 120.431,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.361.062,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 319.226.065,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.991.612,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.226.919,00
 • - Banka Kredileri 8.971.303,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.707.322,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 45.344.111,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.002.760,00
 • Diğer Borçlar 209.298,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 209.298,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.777.451,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 596.239,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.827.077,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.698,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.788.379,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 300.435,00
 • ARA TOPLAM 75.991.612,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.063.580,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.271.329,00
 • Banka Kredileri 3.273.389,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.997.940,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.792.251,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.792.251,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.055.192,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 230.170.873,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 230.170.873,00
 • Ödenmiş Sermaye 246.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 57,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.762.169,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.762.169,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.762.169,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.084.500,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.075.009,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.923.494,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 319.226.065,00

Kredi Hesaplama