FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

forte bilgi iletisim - forte - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 599.506.621,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 248.912.954,00
 • Finansal Yatırımlar 40.091.421,00
 • Ticari Alacaklar 181.235.401,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 181.235.401,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.488,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.488,00
 • Türev Araçlar 13.701.389,00
 • Stoklar 89.782.695,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.682.987,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.082.286,00
 • ARA TOPLAM 599.506.621,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 67.057.700,00
 • Finansal Yatırımlar 78.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 354.532,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 354.532,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.878.589,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.046.247,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 342.136,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.165.534,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 666.564.321,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.593.826,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 63.905.044,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.157.461,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 72.439.129,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 72.439.129,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.839.025,00
 • Diğer Borçlar 1.066.704,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 339.129,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 727.575,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.726.659,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.874.036,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.585.768,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.372.472,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.213.296,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 164.593.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.101.355,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 350.797,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 247.278,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.503.280,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.906.648,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 7.596.632,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 174.695.181,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 491.869.140,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 491.869.140,00
 • Ödenmiş Sermaye 67.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.569.483,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -97.838,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -97.838,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -97.838,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 30,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.201.959,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 98.913.738,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 91.281.768,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 666.564.321,00