FİNANS

frigo pak gida - frigo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 436.195.665,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 31.538.066,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.291.477,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.464.187,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.827.290,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 38.199.532,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.199.532,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 316.317.702,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.454.055,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.203.093,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.964,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.385.869,00
 • ARA TOPLAM 436.195.665,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 158.020.588,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.562.491,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.511.094,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 51.397,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 146.702.197,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 241.613,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.807,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 594.216.253,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 249.791.335,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 37.138.749,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.075.023,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.854.194,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 111.099.548,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.897.175,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 107.202.373,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.050.586,00
 • Diğer Borçlar 287.465,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 287.465,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.595.387,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.352.199,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.286.994,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.205,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 249.791.335,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.044.505,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.047.045,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.971.956,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.557.875,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.557.875,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.439.585,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 287.835.840,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 306.380.413,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 306.380.413,00
 • Ödenmiş Sermaye 122.350.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 527.701,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 95.181.259,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 95.181.259,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 106.373,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.936.580,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.375.041,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.009.832,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 594.216.253,00

Kredi Hesaplama