FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

frigo pak gida - frigo - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 583.702.128,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.386.128,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 35.354.354,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.354.354,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 24.230.599,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.230.599,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 368.721.746,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 125.744.396,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 121.147.088,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.216.322,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.048.583,00
 • ARA TOPLAM 583.702.128,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 386.196.670,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.576.123,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.511.094,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.029,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 374.992.256,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 325.190,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 157,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 969.898.798,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 308.123.584,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.988.576,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.435.821,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.533.553,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 129.528.570,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.306.559,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 127.222.011,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.519.894,00
 • Diğer Borçlar 15.275.368,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.606.604,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 668.764,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.527.894,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.847.461,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.738.570,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 108.891,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 308.123.584,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.871.703,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.049.624,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.160.026,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.101.747,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.101.747,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.720.332,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 411.995.287,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 557.903.511,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 557.903.511,00
 • Ödenmiş Sermaye 122.350.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 287.662.829,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.714.217,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.695.410,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.695.410,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.695.410,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.414.032,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 190.094.879,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -52.637.036,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 969.898.798,00