FİNANS

ford otosan - froto - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 55.124.518.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.114.706.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 25.850.944.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.656.099.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.194.845.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 283.518.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 167.414.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 116.104.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 13.854.008.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.195.201.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 151.777.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.674.364.000,00
 • ARA TOPLAM 55.124.518.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 40.927.729.000,00
 • Finansal Yatırımlar 145.942.000,00
 • Ticari Alacaklar 15.684.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 15.684.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.153.083.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.153.083.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 382.717.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.145.190.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.454.284.000,00
 • - Şerefiye 503.941.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.950.343.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.063.772.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.374.582.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 96.052.247.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.205.980.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.523.746.000,00
 • - Banka Kredileri 7.523.746.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.694.857.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 75.716.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.146.246.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.529.401.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.616.845.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.255.686.000,00
 • Diğer Borçlar 735.355.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 73.169.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 662.186.000,00
 • Türev Araçlar 122.633.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 151.546.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 575.911.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 575.911.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 46.205.980.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.444.093.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.699.772.000,00
 • Banka Kredileri 18.175.044.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 117.614.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 493.991.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.677.072.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.890.236.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 786.836.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 567.819.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.439.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 74.650.073.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 21.402.174.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.402.174.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.910.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 27.920.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.000.033.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.000.033.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.000.033.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.068.724.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.674.943.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.881.384.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 137.717.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.420.763.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.057.387.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.613.943.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 96.052.247.000,00

Kredi Hesaplama