FİNANS

ford otosan - froto - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 40.038.923.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 13.541.737.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 12.117.066.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.057.197.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.059.869.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.682.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 61.682.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 11.632.475.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 492.161.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.193.802.000,00
 • ARA TOPLAM 40.038.923.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 22.988.373.000,00
 • Finansal Yatırımlar 59.769.000,00
 • Ticari Alacaklar 30.283.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.283.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 198.313.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.497.005.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.145.407.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.172.678.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.680.134.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7.119.047.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 63.027.296.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.058.540.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.698.012.000,00
 • - Banka Kredileri 13.698.012.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.811.157.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 50.465.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.221.182.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.870.885.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.350.297.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 436.858.000,00
 • Diğer Borçlar 389.433.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 389.433.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 83.129.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.069.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 406.700.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 406.700.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 35.058.540.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.300.157.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.825.631.000,00
 • Banka Kredileri 14.774.339.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 51.292.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 86.237.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.374.160.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 831.972.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 542.188.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 14.129.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 51.358.697.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.668.599.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.668.599.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.910.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 27.920.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -192.249.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -192.249.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -248.101.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.502.308.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.502.308.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.220.744.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 7.257.593.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 6.505.981.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 63.027.296.000,00

Kredi Hesaplama