ford otosan - froto - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 16.337.400.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.833.135.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.899.258.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.909.207.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.990.051.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.859.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.859.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.668.678.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 439.013.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.472.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 473.985.000,00
 • ARA TOPLAM 16.337.400.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.395.442.000,00
 • Finansal Yatırımlar 19.375.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.243.619.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 876.182.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 273.411.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 894.362.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.732.842.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.528.355.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.438.786.000,00
 • - Banka Kredileri 3.438.786.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.735.368.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.781.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.708.173.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.359.835.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.348.338.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 253.811.000,00
 • Diğer Borçlar 198.812.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.334.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 193.478.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.006.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 144.399.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 144.399.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 12.528.355.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.431.248.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.810.024.000,00
 • Banka Kredileri 4.752.624.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 57.400.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.602.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.659.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 563.683.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 331.042.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 232.641.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 41.280.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.959.603.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.773.239.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.773.239.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.910.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 27.920.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.576.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 13.576.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.902.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.765.303.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.765.303.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 410.493.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.467.929.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.267.706.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.732.842.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.