FİNANS

ford otosan - froto - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 16.178.935.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 5.033.590.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.617.963.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.130.583.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.487.380.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.477.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.477.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.623.782.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 396.075.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.875.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 498.173.000,00
 • ARA TOPLAM 16.178.935.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.476.797.000,00
 • Finansal Yatırımlar 39.087.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.521.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.521.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.438.241.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.047.703.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 688.367.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.176.542.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 23.655.732.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.002.385.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.535.715.000,00
 • - Banka Kredileri 2.535.715.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.594.681.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 40.898.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.239.259.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.200.336.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.038.923.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 207.211.000,00
 • Diğer Borçlar 150.725.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.511.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 145.214.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 55.139.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 219.655.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 219.655.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 12.002.385.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.677.594.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.884.696.000,00
 • Banka Kredileri 3.831.912.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 52.784.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 1.061.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 35.173.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 738.829.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 426.597.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 312.232.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 17.835.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.679.979.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.975.753.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.975.753.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 350.910.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 27.920.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.631.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.631.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -31.573.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.788.386.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.788.386.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 634.023.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.928.070.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.818.577.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 23.655.732.000,00

FORD OTOSAN Haberleri

Tümü