garanti bankasi - garan - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 39684410000
 • Kredilerden Alınan Faizler 32292575000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 232103000
 • Bankalardan Alınan Faizler 683378000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 382138000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5586243000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 507973000
 • FAİZ GİDERLERİ -20657218000
 • Mevduata Verilen Faizler -16382233000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1952440000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -35170000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2014356000
 • Diğer Faiz Giderleri -87364000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 19027192000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 6088510000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 8364406000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 678317000
 • Diğer 7686089000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -2275896000
 • Gayri Nakdi Kredilere -584000
 • Diğer -2275312000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 8893000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -1939519000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -205827000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -2872920000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 1139228000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 3965073000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -5182131000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 6922338000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 893943000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 7816281000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1657440000
 • Cari Vergi Karşılığı -2118360000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 6158841000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 6158841000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 6158841000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0147

GARANTI BANKASI

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.