FİNANS

garanti bankasi - garan - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 37228620000
 • Kredilerden Alınan Faizler 29565695000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 81711000
 • Bankalardan Alınan Faizler 80749000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 740204000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 6404166000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 356095000
 • FAİZ GİDERLERİ -13460416000
 • Mevduata Verilen Faizler -9265731000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1501682000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -239660000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -1903586000
 • Diğer Faiz Giderleri -419986000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 23768204000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 5978016000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 7550842000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 714449000
 • Diğer 6836393000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1572826000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1943000
 • Diğer -1570883000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 18994000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 181487000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 625177000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -6385074000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 5941384000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4567722000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6331031000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 7316382000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1323028000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 8639410000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -2401407000
 • Cari Vergi Karşılığı -4168731000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 6238003000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 6238003000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 6238003000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0149