FİNANS

garanti bankasi - garan - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 20838436000
 • Kredilerden Alınan Faizler 14671526000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 241384000
 • Bankalardan Alınan Faizler 13682000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1007055000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4787072000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 117717000
 • FAİZ GİDERLERİ -7633977000
 • Mevduata Verilen Faizler -6181063000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -481034000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -24321000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -621712000
 • Diğer Faiz Giderleri -289053000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 13204459000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2950349000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 4040142000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 310265000
 • Diğer 3729877000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1089793000
 • Gayri Nakdi Kredilere -1010000
 • Diğer -1088783000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 1634000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 2066482000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 826787000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -13508881000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 14748576000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 3808038000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2718182000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 9885837000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 1110387000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 10996224000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -2786551000
 • Cari Vergi Karşılığı -7417547000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 8209673000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 8209673000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 8209673000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0196

Kredi Hesaplama