FİNANS

gedik y. men. deg. - gedik - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.719.541.629,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.939.829.357,00
 • Finansal Yatırımlar 3.003.361.156,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.003.361.156,00
 • Ticari Alacaklar 5.277.045.526,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 167.228.003,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.109.817.523,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.464.382.756,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 127.402,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.464.255.354,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 34.922.834,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 11.719.541.629,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 328.769.953,00
 • Finansal Yatırımlar 94.654.629,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.031.616,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.031.616,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 114.990.798,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 32.849.370,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.070.494,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.070.494,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 114.168,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 114.168,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.378.621,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.048.311.582,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.854.612.837,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.072.710.169,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.597.756.894,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 884.471.710,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.713.285.184,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 32.328.439,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 69.293.666,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.603.322,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.648.419,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.954.903,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.920.347,00
 • ARA TOPLAM 9.854.612.837,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.083.441,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.203.345,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.681.875,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.191.365,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.191.365,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 688.731,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.897.696.278,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.150.615.304,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.123.858.951,00
 • Ödenmiş Sermaye 505.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 197.491.297,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.459.482,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.459.482,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.459.482,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.875,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -3.875,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 165.596.333,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 231.754.620,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.123.739.316,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 26.756.353,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.048.311.582,00

Kredi Hesaplama