FİNANS

gedik y. men. deg. - gedik - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.552.209.829,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 973.961.519,00
 • Finansal Yatırımlar 237.217.099,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 237.217.099,00
 • Ticari Alacaklar 3.056.002.848,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 102.858.212,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.953.144.636,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 278.502.434,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 522.442,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.979.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.525.929,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 4.552.209.829,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 154.979.317,00
 • Finansal Yatırımlar 29.028.705,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.121.631,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.121.631,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 77.719.939,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.502.764,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.971.523,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.971.523,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 511.325,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 511.325,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 169.389,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.707.189.146,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.021.215.681,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.514.553.683,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.445.308.545,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 92.585.774,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.352.722.771,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.691.876,00
 • Diğer Borçlar 8.828.372,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.828.372,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.261.121,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.572.084,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.278.693,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.293.391,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 4.021.215.681,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.954.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.040.634,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.040.634,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 45,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.898.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.898.275,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.016.043,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.059.170.678,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 648.018.468,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 632.130.077,00
 • Ödenmiş Sermaye 327.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.522.400,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.522.400,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.522.400,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 77.517.752,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 70.161.372,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 187.804.753,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.888.391,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.707.189.146,00

Kredi Hesaplama