FİNANS

gedik y. men. deg. - gedik - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.050.772.108,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.087.375.602,00
 • Finansal Yatırımlar 868.519.192,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 868.519.192,00
 • Ticari Alacaklar 5.598.598.469,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.243.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.586.354.979,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 449.038.952,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.145,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 449.034.807,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.693.551,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 41.546.342,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 9.050.772.108,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 341.033.167,00
 • Finansal Yatırımlar 74.756.263,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.234.457,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.234.457,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 116.341.702,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.717.534,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.217.888,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.217.888,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 87.191.812,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.391.805.275,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.180.255.704,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.903.070.893,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.214.892.808,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 65.386.172,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.149.506.636,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.748.204,00
 • Diğer Borçlar 14.818.044,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.818.044,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.378.677,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.347.078,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.615.209,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.731.869,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 8.180.255.704,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.740.055,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.322.679,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.322.679,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 911,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.923.941,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.923.941,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 492.524,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.206.995.759,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.184.809.516,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.157.761.814,00
 • Ödenmiş Sermaye 327.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.770.404,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.770.404,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.770.404,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 333.422,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 333.422,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 88.085.971,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.593.153,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 349.671.829,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 27.047.702,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.391.805.275,00

Kredi Hesaplama