FİNANS

gedik y. men. deg. - gedik - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.958.485.649,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 859.022.826,00
 • Finansal Yatırımlar 212.491.178,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 212.491.178,00
 • Ticari Alacaklar 1.706.270.789,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 170.064,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.706.100.725,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 176.283.652,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 176.283.652,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.417.204,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
 • ARA TOPLAM 2.958.485.649,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 48.532.912,00
 • Finansal Yatırımlar 7.600.618,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 533.669,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 533.669,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.147.491,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.140.456,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.140.456,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 143.392,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 143.392,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 948.967,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.007.018.561,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.570.380.860,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 514.651.468,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.014.649.420,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 30.048.972,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.984.600.448,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.870.482,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.649.935,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.380.729,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.939.550,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.441.179,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.178.826,00
 • ARA TOPLAM 2.570.380.860,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.562.775,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.210.825,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.210.825,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 91.597,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.260.353,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.260.353,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.586.943.635,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 420.074.926,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 416.286.570,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.342.733,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.342.733,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.342.733,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.979.219,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 189.495.387,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 78.154.697,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.788.356,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.007.018.561,00

GEDIK Y. MEN. DEG. Haberleri

Tümü