FİNANS

gen ilac - genil - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.701.394.120,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 695.422.941,00
 • Finansal Yatırımlar 26.075.470,00
 • Ticari Alacaklar 402.967.988,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26.354.143,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 376.613.845,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.761.261,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 49.582.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.178.537,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 352.510.599,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.623.459,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 51.032.402,00
 • ARA TOPLAM 1.701.394.120,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 861.721.185,00
 • Finansal Yatırımlar 103.276.535,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 69.916.608,00
 • Maddi Duran Varlıklar 554.989.406,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 99.559.295,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.568.483,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.410.858,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.563.115.305,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 685.010.955,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.612.763,00
 • - Banka Kredileri 122.207.787,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 67.419.808,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 427.462.623,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.531.719,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 420.930.904,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.923.215,00
 • Diğer Borçlar 11.278.715,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.040.151,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.238.564,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.578.626,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 967.868,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.767.337,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.072.589,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 685.010.955,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 57.114.650,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.790.022,00
 • Banka Kredileri 1.316.102,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.473.920,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.926.063,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.926.063,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17.398.565,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 742.125.605,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.820.989.700,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.819.097.639,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 474.072.440,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.582.872,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.914.416,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 234.124.986,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 665.209.415,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.892.061,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.563.115.305,00

Kredi Hesaplama