FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gen ilac - genil - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.538.822.521,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 724.905.749,00
 • Finansal Yatırımlar 77.049.595,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.566.295.369,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 334.995.786,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.231.299.583,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 455.979.059,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 436.660.738,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 19.318.321,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.055.687.070,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 613.170.455,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 21.079.135,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.656.089,00
 • ARA TOPLAM 4.538.822.521,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.328.466.113,00
 • Finansal Yatırımlar 553.651.580,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 313.815.475,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.676.033.191,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 630.264.259,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 84.943.977,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 69.757.631,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.867.288.634,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.036.816.642,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.356.762.426,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 93.570.699,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.194.822.771,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15.022.773,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.179.799.998,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.862.713,00
 • Diğer Borçlar 24.288.934,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.019.813,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.269.121,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 223.103.367,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 50.730.282,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 34.547.406,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.331.418,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.215.988,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 128.044,00
 • ARA TOPLAM 3.036.816.642,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.123.453,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 48.830.904,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 15.942.646,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 15.942.646,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 667.683,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 54.682.220,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 54.682.220,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.156.940.095,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.710.348.539,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.695.098.143,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.169.769.484,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 23.498.505,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.799.434.881,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 463.554.576,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 513.444.482,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 258.491.725,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.565.654.168,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 161.691.814,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 15.250.396,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.867.288.634,00