FİNANS

gentas - gents - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 904.340.837,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 74.412.143,00
 • Finansal Yatırımlar 66.690.153,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 66.690.153,00
 • Ticari Alacaklar 200.161.969,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.621.724,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 197.540.245,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 43.909.182,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.909.182,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 472.037.921,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 23.425.374,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.392.709,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.311.386,00
 • ARA TOPLAM 904.340.837,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 376.430.081,00
 • Finansal Yatırımlar 14.260,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 90.359,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 99.431.783,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.228.358,00
 • Maddi Duran Varlıklar 192.507.571,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 932.988,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.378.683,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 492.700,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 72.735.367,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.280.770.918,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 534.264.066,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 137.751.552,00
 • - Banka Kredileri 137.751.552,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.696.527,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 877.501,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 287.731.712,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 126.181.442,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 161.550.270,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.029.521,00
 • Diğer Borçlar 1.784.445,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 88.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.696.375,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 57.975.458,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.634.140,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.541.307,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.541.307,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.119.404,00
 • ARA TOPLAM 534.264.066,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.148.341,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.731.567,00
 • Banka Kredileri 16.417.591,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.313.976,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.565.567,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 24.851.100,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.851.100,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 579.412.407,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 701.358.511,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 664.810.189,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.242.255,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 4.544.333,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -13.485.691,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.715.935,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.715.935,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.715.935,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.805.181,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.805.181,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.273.730,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 172.746.476,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 232.399.840,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.548.322,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.280.770.918,00

Kredi Hesaplama