gentas - gents - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 259.239.827,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 44.946.566,00
 • Finansal Yatırımlar 830,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 830,00
 • Ticari Alacaklar 59.069.819,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.486.589,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 55.583.230,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.375.078,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.375.078,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 128.097.688,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.238.577,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 150.036,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.375.975,00
 • ARA TOPLAM 255.254.569,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.985.258,00
 • DURAN VARLIKLAR 127.080.298,00
 • Finansal Yatırımlar 71.895,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.813,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.813,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.872.761,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 14.180.252,00
 • Maddi Duran Varlıklar 74.759.819,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 898.300,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.387.922,00
 • - Şerefiye 942.792,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 72.973,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 485.890,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.765.836,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 386.320.125,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.367.917,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.271.918,00
 • - Banka Kredileri 8.271.918,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.431.430,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 46.484.988,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.032.049,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.452.939,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.149.909,00
 • Diğer Borçlar 1.445.538,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 374.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.071.523,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.353.960,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.100.735,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.943.516,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.943.516,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.185.923,00
 • ARA TOPLAM 85.367.917,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.384.327,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.692.929,00
 • Banka Kredileri 13.692.929,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.393.040,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.393.040,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 298.251,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 104.752.244,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 281.567.881,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.490.069,00
 • Ödenmiş Sermaye 145.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 4.544.333,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -9.216.334,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.336.699,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.336.699,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.336.699,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.049.663,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.049.663,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.025.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 57.552.538,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 10.871.208,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 50.077.812,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 386.320.125,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.