FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gentas - gents - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.498.599.054,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 145.493.224,00
 • Finansal Yatırımlar 25.030.485,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 25.030.485,00
 • Ticari Alacaklar 514.312.864,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.487.229,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 498.825.635,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.517.739,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.517.739,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 731.970.379,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 48.697.737,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.950,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.529.676,00
 • ARA TOPLAM 1.498.599.054,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.137.081.367,00
 • Finansal Yatırımlar 131.275,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 92.571,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 92.571,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 242.260.380,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 48.433.797,00
 • Maddi Duran Varlıklar 776.452.006,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.085.420,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.717.638,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 686.227,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.363.124,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.635.680.421,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 805.073.064,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 109.713.998,00
 • - Banka Kredileri 109.713.998,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 49.048.196,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.318.894,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 508.580.591,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 173.953.839,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 334.626.752,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.397.429,00
 • Diğer Borçlar 1.538.293,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 89.457,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.448.836,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 65.144.637,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.060.890,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.656.241,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.656.241,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 932.789,00
 • ARA TOPLAM 805.073.064,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.882.290,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.666.374,00
 • Banka Kredileri 39.577.795,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 88.579,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.951.153,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.264.656,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.264.656,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 881.955.354,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.753.725.067,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.682.529.666,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.528.319.416,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -73.712.083,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.190.506,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -23.190.506,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.190.506,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 64.616.029,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 64.616.029,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 230.594.766,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -476.134.180,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 132.036.224,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 71.195.401,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.635.680.421,00