FİNANS

gentas - gents - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 898.321.123,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 170.926.814,00
 • Finansal Yatırımlar 29.660.577,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 29.660.577,00
 • Ticari Alacaklar 202.241.919,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 600.215,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 201.641.704,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.517.940,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.517.940,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 412.914.240,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.995.411,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.950,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 23.017.272,00
 • ARA TOPLAM 898.321.123,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 286.781.375,00
 • Finansal Yatırımlar 1.822.109,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 90.359,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 90.359,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 85.084.108,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.333.041,00
 • Maddi Duran Varlıklar 167.305.586,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.035.399,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.759.026,00
 • - Şerefiye 942.792,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 76.574,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 19.859.710,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.185.102.498,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 610.748.004,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 161.846.199,00
 • - Banka Kredileri 161.846.199,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.058.797,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 875.140,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 299.270.595,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 136.447.133,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 162.823.462,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.815.334,00
 • Diğer Borçlar 4.755.616,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 88.070,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.667.546,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 102.525.640,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.478.137,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.960.554,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.960.554,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.037.132,00
 • ARA TOPLAM 610.748.004,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.252.139,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.032.645,00
 • Banka Kredileri 18.244.133,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.788.512,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.219.387,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.219.387,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 648.000.143,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 537.102.355,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 444.877.790,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 4.544.333,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -13.485.691,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.837.295,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.837.295,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.837.295,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.294.692,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.294.692,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.975.668,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 144.617.902,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 70.768.181,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 92.224.565,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.185.102.498,00

Kredi Hesaplama