gentas - gents - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 259.623.296,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.633.962,00
 • Finansal Yatırımlar 853,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 853,00
 • Ticari Alacaklar 54.688.379,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.712.106,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.976.273,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.783.227,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.783.227,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 136.722.587,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.695.555,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 98.017,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.015.458,00
 • ARA TOPLAM 255.638.038,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.985.258,00
 • DURAN VARLIKLAR 136.318.575,00
 • Finansal Yatırımlar 221.895,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 65.354,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 65.354,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 34.806.047,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.989.765,00
 • Maddi Duran Varlıklar 81.875.614,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 847.035,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.286.452,00
 • - Şerefiye 942.792,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 67.208,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 422.749,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.073.448,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 395.941.871,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.026.255,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.626.552,00
 • - Banka Kredileri 4.626.552,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.272.117,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 48.854.287,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 11.347.426,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.506.861,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.392.483,00
 • Diğer Borçlar 1.431.321,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 374.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.057.306,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.139.076,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 871.597,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.952.155,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.952.155,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.486.667,00
 • ARA TOPLAM 83.026.255,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.506.871,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.873.465,00
 • Banka Kredileri 14.873.465,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 107,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.443.390,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.443.390,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 189.909,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 104.533.126,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 291.408.745,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 240.264.235,00
 • Ödenmiş Sermaye 145.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 4.544.333,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -9.612.957,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.776.374,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.776.374,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.776.374,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.348.430,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.348.430,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.025.360,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.977.307,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 8.758.136,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 51.144.510,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 395.941.871,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.