FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gersan elektrik - gerel - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 782.008.243,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.222.493,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 349.866.612,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 239.630,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 349.626.982,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.813,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.813,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 271.059.201,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.376.197,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20.751.017,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.714.910,00
 • ARA TOPLAM 782.008.243,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 506.135.472,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 270.884,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 270.884,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 471.898.536,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar -427.033.440,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.296.454,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar -8.107.874,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.495.922,00
 • Diğer Duran Varlıklar 8.173.676,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.288.143.715,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 679.047.180,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 68.153.689,00
 • - Banka Kredileri 68.153.689,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 167.235.917,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 280.968.754,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 155.001,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 280.813.753,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 58.779.880,00
 • Diğer Borçlar 8.136.638,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.136.638,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 58.384.330,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.429.130,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.935.822,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.619.866,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.315.956,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.575.058,00
 • ARA TOPLAM 679.047.180,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 92.715.889,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.681.065,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 36.203.089,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.831.735,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.831.735,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 771.763.069,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 516.380.646,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 516.322.671,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 686.174.593,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 289.980.429,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 83.616.004,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 83.616.004,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.933.691,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 91.157.778,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 91.157.778,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34.552.844,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -616.401.890,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -132.757.087,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 57.975,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.288.143.715,00