FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

girisim elektrik sanayi - gesan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.362.947.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 805.856.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.465.048.000,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.465.048.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.342.286.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 160.165.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.182.121.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 185.289.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 150.228.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.061.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.030.337.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 572.522.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.445.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 447.837.000,00
 • ARA TOPLAM 10.362.947.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.929.986.000,00
 • Finansal Yatırımlar 120.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 402.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 402.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.360.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.637.195.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.755.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 150.755.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.380.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.380.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 81.004.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 12.292.933.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.610.195.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 347.011.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 279.478.000,00
 • Banka Kredileri 338.369.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.060.987.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21.438.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.039.549.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 87.802.000,00
 • Diğer Borçlar 261.244.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 259.005.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.239.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.443.797.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 116.683.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.193.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.320.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.873.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.610.195.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 931.762.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 448.050.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 434.836.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.541.957.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.750.976.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.154.610.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 460.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 989.038.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 749.597.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 749.597.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.039.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.276.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 762.036.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.149.663.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.596.366.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 12.292.933.000,00

Kredi Hesaplama