FİNANS

global men. deg. - glbmd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 409.697.477,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.693.719,00
 • Finansal Yatırımlar 582.308,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 582.308,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 582.308,00
 • Ticari Alacaklar 365.445.865,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.564.873,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 343.880.992,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.854.713,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.854.713,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 803.588,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.061,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 266.223,00
 • ARA TOPLAM 409.697.477,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.110.791,00
 • Finansal Yatırımlar 3.034.508,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 80.101,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.101,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.400.843,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.608.333,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 1.608.333,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 100.559,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 100.559,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 195.300,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 417.808.268,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 345.216.243,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 92.080.822,00
 • - Banka Kredileri 1.998.888,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.004.105,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 241.777.922,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.333,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 241.759.589,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.501.582,00
 • Diğer Borçlar 2.651.390,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 316.401,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.334.989,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 892.689,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.307.733,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 826.439,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 481.294,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 345.216.243,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.767.222,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 775.569,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 775.569,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.216.799,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.216.799,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 348.983.465,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 68.824.803,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 68.824.803,00
 • Ödenmiş Sermaye 40.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 150.406,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.233.176,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.719.797,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.719.797,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.719.797,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.172.069,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.172.069,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.050.219,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.016.404,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 20.955.134,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 417.808.268,00