FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gelecek varlik yonetimi - glcvy - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 861755000
 • Kredilerden Alınan Faizler 852006000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0
 • Bankalardan Alınan Faizler 9749000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 0
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 0
 • FAİZ GİDERLERİ -48173000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -38403000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 0
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 0
 • Diğer Faiz Giderleri 0
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 813582000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ -73228000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 10000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 0
 • Diğer 10000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -73238000
 • Gayri Nakdi Kredilere 0
 • Diğer -73238000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 0
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 14210000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 14353000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 0
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -143000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 21638000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -163141000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 419809000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 419809000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -94520000
 • Cari Vergi Karşılığı -105091000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 325289000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 325289000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 325289000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0