guler yat. holding - glryh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 213.382.478,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 42.991.616,00
 • Finansal Yatırımlar 22.471.482,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 22.471.482,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 22.471.482,00
 • Ticari Alacaklar 9.422.800,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.422.800,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 114.723.478,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 114.723.478,00
 • Diğer Alacaklar 12.348.905,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.499.980,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.848.925,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 3.859.274,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.794.832,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 696.702,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.073.389,00
 • ARA TOPLAM 213.382.478,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 53.886.375,00
 • Finansal Yatırımlar 6.647.594,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 909.325,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 909.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.594.246,00
 • Maddi Duran Varlıklar 16.096.730,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.267.372,00
 • - Şerefiye 4.595.485,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 671.887,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 466.514,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 466.514,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 446.079,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 267.268.853,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 126.153.690,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.551.077,00
 • - Banka Kredileri 47.551.077,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.613.086,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 600.007,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.137.252,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.137.252,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 57.106.730,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 485.812,00
 • Diğer Borçlar 926.268,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 926.268,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.585.690,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.989.484,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 758.291,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.704,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 415.587,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 126.153.690,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.909.843,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.149.135,00
 • Banka Kredileri 2.149.135,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 760.708,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 760.708,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 129.063.533,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 138.205.320,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.861.358,00
 • Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -4.939.144,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.363.361,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -33.780,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -33.780,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -33.780,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.090.173,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.261.509,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.673.823,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 80.343.962,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 267.268.853,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.