FİNANS

guler yat. holding - glryh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.287.985.135,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 255.593.007,00
 • Finansal Yatırımlar 477.294.863,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 477.294.863,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 477.294.863,00
 • Ticari Alacaklar 77.880.501,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 77.764.755,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.303.855.610,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.303.855.610,00
 • Diğer Alacaklar 49.901.265,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.538.344,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.362.921,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 34.583.171,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.809.823,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.469.092,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 22.597.803,00
 • ARA TOPLAM 2.280.985.135,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.193.725.337,00
 • Finansal Yatırımlar 216.141.202,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.158.620,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.158.620,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.083.698,00
 • Maddi Duran Varlıklar 946.083.921,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.784.240,00
 • - Şerefiye 4.595.485,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.188.755,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.794.899,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.794.899,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.481.710.472,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.492.401.070,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 703.567.321,00
 • - Banka Kredileri 703.567.321,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 65.480.673,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 89.584.197,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.584.197,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 497.149.195,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.270.197,00
 • Diğer Borçlar 20.618.200,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.369.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.249.200,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.760.497,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 65.731.266,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 22.239.524,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.926.186,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.313.338,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.492.401.070,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 273.388.322,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.820.543,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.080.553,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.080.553,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 139.487.226,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.765.789.392,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.715.921.080,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 709.264.774,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.873.668,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 45.147.118,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 45.147.118,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.817,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 776.775,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 206.284.397,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 330.737.400,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.006.656.306,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.481.710.472,00

Kredi Hesaplama