FİNANS

guler yat. holding - glryh - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.981.571.362,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 561.937.830,00
 • Finansal Yatırımlar 222.810.943,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 222.810.943,00
 • Ticari Alacaklar 65.059.938,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 65.059.938,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.014.354.559,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.014.354.559,00
 • Diğer Alacaklar 42.187.851,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.847.851,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 23.365.936,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.626.025,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.614.912,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.544.281,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 19.683.999,00
 • ARA TOPLAM 2.974.571.362,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.528.339.353,00
 • Finansal Yatırımlar 279.196.884,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.933.152,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.933.152,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.220.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.205.775.999,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.192.930,00
 • - Şerefiye 4.595.485,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.597.445,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.976.540,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.976.540,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.509.910.715,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.945.833.924,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 909.508.411,00
 • - Banka Kredileri 283.019.275,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 61.696.338,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 20.383.946,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.383.946,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 767.200.336,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.378.773,00
 • Diğer Borçlar 68.110.887,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.509.400,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.601.487,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.555.374,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 92.620.373,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 11.379.486,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.249.169,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.130.317,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.945.833.924,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 471.118.271,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 293.248.720,00
 • Banka Kredileri 93.559.485,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 199.689.235,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.741.285,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.741.285,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 172.128.266,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.416.952.195,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.092.958.520,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 871.703.759,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.873.668,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 35.084.540,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.084.540,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -201.920,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 56.389.313,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 613.565.408,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.345.414,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.221.254.761,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.509.910.715,00

Kredi Hesaplama