FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

guler yat. holding - glryh - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 5.021.726.298,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.251.326.865,00
 • Finansal Yatırımlar 613.359.316,00
 • Ticari Alacaklar 78.031.865,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 78.031.865,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 2.902.505.806,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.902.505.806,00
 • Diğer Alacaklar 79.172.209,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 340.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 78.832.209,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 35.289.305,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.640.955,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.900.413,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.230.085,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.169.892,00
 • ARA TOPLAM 5.014.726.298,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.552.021.071,00
 • Finansal Yatırımlar 285.020.447,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 27.323.069,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.220.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.206.799.786,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.591.473,00
 • - Şerefiye 4.595.485,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.995.988,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.231.447,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.573.747.369,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.473.031.056,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 589.040.620,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 60.213.814,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.296.168,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.071.364.654,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.754.584,00
 • Diğer Borçlar 37.412.704,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 37.412.704,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.389.447,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 270.973.132,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 383.585.933,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.937.063,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 380.648.870,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 2.473.031.056,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437.127.925,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 332.375.815,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.289.119,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.289.119,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 96.462.991,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.910.158.981,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.663.588.388,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.573.948.519,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.705.081,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.670.309,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.670.309,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -616.151,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.445.416,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.445.416,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 196.347.741,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 483.672.696,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 310.107.276,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.089.639.869,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.573.747.369,00