FİNANS

global yat. holding - glyho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.916.364.321,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.898.206.427,00
 • Finansal Yatırımlar 13.570.243,00
 • Ticari Alacaklar 175.338.350,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 175.338.350,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 294.445.106,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 271.350.361,00
 • Diğer Alacaklar 194.410.990,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.070.569,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 178.340.421,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 97.354.409,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 180.476.199,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.271.986,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 55.427.860,00
 • ARA TOPLAM 2.915.501.570,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 862.751,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.066.958.110,00
 • Finansal Yatırımlar 8.146.247,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 78.853.691,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 67.651.135,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.202.556,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 261.785.477,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 554.174.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.028.551.118,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.065.109.186,00
 • - Şerefiye 131.113.739,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.933.995.447,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.127.836,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 262.185.658,00
 • Diğer Duran Varlıklar 22.023.143,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.983.322.431,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.473.635.780,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 680.504.311,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.052.836.854,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 300.680.198,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 300.680.198,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 135.961.164,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.261.512,00
 • Diğer Borçlar 101.773.152,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.759.863,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 94.013.289,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.679.721,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.600.505,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 75.667.966,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.948.618,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 66.719.348,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 90.670.397,00
 • ARA TOPLAM 4.473.635.780,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.788.684.146,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.072.886.030,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 73.694.601,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 11.611.414,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.338.227,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 168.146.574,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.185.708,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 151.960.866,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 452.142.055,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.262.319.926,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.721.002.505,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.248.366.593,00
 • Ödenmiş Sermaye 325.888.410,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 34.659.630,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 357.067.689,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.259.185,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.692.313,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.692.313,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 753.061.882,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 869.369.545,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -116.307.663,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16.356.474,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -51.751.777,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -184.656.530,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 472.635.912,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.983.322.431,00

GLOBAL YAT. HOLDING Haberleri

Tümü