FİNANS

gimat magazacilik - gmtas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 196.560.331,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 29.043.766,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.476.009,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.469,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.461.540,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.020.106,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.020.106,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 156.030.387,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.152.099,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 837.964,00
 • ARA TOPLAM 196.560.331,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 335.841.819,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 68.539.104,00
 • Maddi Duran Varlıklar 267.138.767,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 267.138.767,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 163.948,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 163.948,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 532.402.150,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.452.466,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.497.121,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 780.945,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.083.387,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 118.808,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 29.964.579,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.654.119,00
 • Diğer Borçlar 926.606,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 326.517,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 600.089,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 130.854,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.914.392,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 430.732,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 389.884,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 40.848,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.034.310,00
 • ARA TOPLAM 58.452.466,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.592.028,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.958.727,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.958.727,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29.633.301,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.044.494,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 440.357.656,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 440.357.656,00
 • Ödenmiş Sermaye 149.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 145.906.307,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 145.906.307,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.191.973,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.337.980,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 75.057.584,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 65.072.009,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 532.402.150,00

Kredi Hesaplama