FİNANS

goltas cimento - golts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 442.831.541,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.709.444,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 263.808.334,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 86.058.171,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 177.750.163,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.033.389,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 40.305.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.727.787,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 71.226.367,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.240.819,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 61.191,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 34.751.997,00
 • ARA TOPLAM 442.831.541,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 589.509.941,00
 • Finansal Yatırımlar 25.833.804,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.029.292,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.677.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 351.868,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 28.320.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 413.297.053,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.333.782,00
 • - Şerefiye 363.448,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.970.334,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.986.892,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.986.892,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 51.432.418,00
 • Diğer Duran Varlıklar 10.276.700,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.032.341.482,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 416.933.280,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 211.351.823,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 50.062.189,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.316.424,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 119.159.885,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 220.387,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 118.939.498,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.029.431,00
 • Diğer Borçlar 2.458.704,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 257.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.201.469,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 19.211.649,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.497.119,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.162.480,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.119.329,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.043.151,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 416.933.280,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 275.564.272,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 260.710.243,00
 • Banka Kredileri 257.939.136,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.771.107,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.613.916,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.865.941,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 747.975,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 240.113,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 692.497.552,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 339.843.930,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 315.663.288,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -404.613,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -404.613,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -541.739,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.549.324,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 197.834.601,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 12.040.321,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.180.642,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.032.341.482,00