goltas cimento - golts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 364.405.430,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 19.542.622,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 197.656.793,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 92.707.789,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.949.004,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.220.976,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26.888.143,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.332.833,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 52.984.215,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.245.470,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24.143,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 37.731.211,00
 • ARA TOPLAM 364.405.430,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 529.971.741,00
 • Finansal Yatırımlar 18.260.222,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 49.029.292,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 48.677.424,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 351.868,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15.850.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 405.270.068,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.004.660,00
 • - Şerefiye 363.448,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.641.212,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.195.292,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.195.292,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.362.207,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 894.377.171,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 341.822.773,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 170.121.359,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 67.412.606,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.671.519,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 69.877.966,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 909.520,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.968.446,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.636.666,00
 • Diğer Borçlar 3.545.209,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.700.598,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.844.611,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.480.388,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.675.587,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.641.098,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.034.489,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.072.992,00
 • ARA TOPLAM 341.822.773,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.173.031,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 209.606.387,00
 • Banka Kredileri 206.272.251,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.334.136,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.966.361,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.218.386,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 747.975,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 600.283,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 565.995.804,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 328.381.367,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 299.184.194,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.622.315,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.622.315,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -809.713,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 46.549.324,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 197.834.601,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.778.929,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29.197.173,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 894.377.171,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.