FİNANS

goltas cimento - golts - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.170.665.349,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 39.352.386,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 587.860.086,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.531.932,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 562.328.154,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 61.473.153,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19.770.631,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.702.522,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 295.672.666,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 164.758.770,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24.203,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 21.524.085,00
 • ARA TOPLAM 1.170.665.349,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.920.029.174,00
 • Finansal Yatırımlar 362.575.614,00
 • Ticari Alacaklar 10.329.240,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.329.240,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.452.674,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.452.674,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 836.726.667,00
 • Maddi Duran Varlıklar 629.837.679,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.132.327,00
 • - Şerefiye 363.448,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.768.879,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.497.723,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.497.723,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.392.564,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.090.694.523,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.109.660.543,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 346.585.239,00
 • - Banka Kredileri 342.105.800,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 192.101.511,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 404.705.171,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.402.277,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 401.302.894,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 22.435.521,00
 • Diğer Borçlar 14.738.158,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 14.738.158,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 102.818.974,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.470.453,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.254.238,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.524.549,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.729.689,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 551.278,00
 • ARA TOPLAM 1.109.660.543,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 479.824.936,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 436.296.098,00
 • Banka Kredileri 429.033.849,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.262.249,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 43.528.838,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 42.651.324,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 877.514,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.589.485.479,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.501.209.044,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.555.958.592,00
 • Ödenmiş Sermaye 18.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 41.643.655,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.325.070,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.325.070,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.325.070,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 309.270.674,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 309.270.674,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.068.103,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 807.383.847,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 344.917.383,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -54.749.548,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.090.694.523,00

Kredi Hesaplama