FİNANS

grainturk tarim - grtrk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 543.162.826,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 56.588.753,00
 • Finansal Yatırımlar 7.803.668,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 7.803.668,00
 • Ticari Alacaklar 107.240.511,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 107.240.511,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.589.833,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.589.833,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 302.899.549,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.072.334,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 104.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.993,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.963.185,00
 • ARA TOPLAM 543.162.826,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 669.359.756,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 457.199.508,00
 • Maddi Duran Varlıklar 207.518.531,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.580,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 86.580,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.212.522.582,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.007.368,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 47.279.459,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 46.328.580,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 50.703.416,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.703.416,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.032.520,00
 • Diğer Borçlar 4.278.186,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 775.286,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.502.900,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 146.255,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.658.180,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.231.932,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 571.507,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 660.425,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.677.420,00
 • ARA TOPLAM 110.007.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.360.216,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.633.909,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.217.075,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.217.075,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.509.232,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 184.367.584,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.028.154.998,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.028.154.998,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.002.371,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 140.824.175,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 140.824.175,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.235.492,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.156.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 647.034.610,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 19.894.668,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.212.522.582,00

Kredi Hesaplama