FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

grainturk tarim - grtrk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.361.982.923,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 50.051.703,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 542.484.488,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27.216.422,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 515.268.066,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.058.372,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.058.372,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 472.040.698,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 245.447.859,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 103.011.785,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 35.899.803,00
 • ARA TOPLAM 1.361.982.923,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.926.403.046,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 80.613,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.613,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 485.226.843,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.233.271.524,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 24.315.382,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 248.104,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 248.104,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 203.690.007,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.288.385.969,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 225.077.233,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.400.670,00
 • - Banka Kredileri 18.565.655,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 144.314.543,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.405.550,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 108.908.993,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.974.278,00
 • Diğer Borçlar 26.182.845,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.166.772,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 16.073,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.872.528,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.222.989,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 621.367,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 601.622,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.109.380,00
 • ARA TOPLAM 225.077.233,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 174.929.635,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 104.458.056,00
 • Banka Kredileri 101.395.302,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.062.754,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.803.018,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 400.006.868,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.888.379.101,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.888.379.101,00
 • Ödenmiş Sermaye 125.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 240.154.255,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 569.488.738,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -625.992,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -625.992,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -625.992,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.538.296,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.394.010.360,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 510.431.461,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.288.385.969,00