FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gsd denizcilik - gsdde - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 445.594.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 409.256.000,00
 • Finansal Yatırımlar 14.095.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 14.095.000,00
 • Ticari Alacaklar 6.516.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.376.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.140.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 43.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 43.000,00
 • Diğer Alacaklar 3.758.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.758.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.172.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.543.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.067.000,00
 • ARA TOPLAM 445.518.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.546.538.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.542.458.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 445.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.992.132.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 168.070.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 82.705.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 64.519.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 383.000,00
 • Banka Kredileri 82.705.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 7.673.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.621.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 165.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 757.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 184.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 573.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.557.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 694.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 694.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 168.070.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 304.847.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 303.881.000,00
 • Banka Kredileri 303.608.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 273.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 966.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 966.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 472.917.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.519.215.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.519.215.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.175.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -311.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -311.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -311.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.037.280.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.037.280.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.115.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 290.218.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -6.166.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.992.132.000,00

Kredi Hesaplama