FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gsd denizcilik - gsdde - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 593.818.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 557.314.000,00
 • Finansal Yatırımlar 783.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 783.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 19.265.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.180.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.085.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 48.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 48.000,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.126.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.270.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.529.000,00
 • ARA TOPLAM 592.404.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.414.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.811.128.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 783.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.782.513.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 90.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 90.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 242.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 19.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.404.946.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.956.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 98.054.000,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 74.426.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 405.000,00
 • Banka Kredileri 97.459.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.993.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 109.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.884.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 195.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 3.396.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 214.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.182.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 11.162.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.719.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.011.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.011.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 199.956.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 322.070.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 321.299.000,00
 • Banka Kredileri 321.240.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 59.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 771.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 771.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 522.026.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.882.920.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.882.920.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.343.943.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 41.980.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 47.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 47.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 47.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.324.309.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.324.309.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 254.113.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.193.654.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -37.818.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.404.946.000,00