FİNANS

gsd denizcilik - gsdde - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 518.337.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 392.127.000,00
 • Finansal Yatırımlar 115.930.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 115.930.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.237.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.237.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 28.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 28.000,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.218.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.131.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.547.000,00
 • ARA TOPLAM 518.261.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 701.326.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 697.459.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 403.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.219.663.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.191.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 50.193.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 53.241.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 310.000,00
 • Banka Kredileri 50.193.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.965.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 147.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.818.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 105.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 200.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 200.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.266.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 221.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 221.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 122.191.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 235.103.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 233.505.000,00
 • Banka Kredileri 232.260.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 744.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.598.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.598.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 357.294.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 862.369.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 862.369.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.175.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -62.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -62.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -62.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 466.539.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 466.539.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.346.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 80.409.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 121.058.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.219.663.000,00

Kredi Hesaplama