FİNANS

gsd denizcilik - gsdde - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 642.474.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 494.272.000,00
 • Finansal Yatırımlar 139.308.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 139.308.000,00
 • Ticari Alacaklar 379.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 379.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 32.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 32.000,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.452.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.932.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 72.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.951.000,00
 • ARA TOPLAM 642.398.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 765.399.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 760.441.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 42.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 804.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.407.873.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 119.399.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.396.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.425.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 346.000,00
 • Banka Kredileri 56.396.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.549.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 56.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.493.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 119.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 471.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 125.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 346.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.717.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.155.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 567.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 567.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 119.399.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 242.832.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 240.542.000,00
 • Banka Kredileri 239.338.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 561.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.290.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.290.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 362.231.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.045.642.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.045.642.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 150.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -12.181.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 24.085.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.175.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -445.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -445.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -445.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 557.136.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 557.136.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.281.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 80.409.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 214.182.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.407.873.000,00

Kredi Hesaplama