FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

gsd holding - gsdho - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.305.590.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.093.998.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.448.911.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.398.254.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.391.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.391.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.669.444.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.666.593.000,00
 • Diğer Alacaklar 17.309.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.309.000,00
 • Türev Araçlar 5.554.000,00
 • Stoklar 11.962.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.235.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.488.000,00
 • ARA TOPLAM 4.304.361.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.229.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.745.209.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 765.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 40.000,00
 • Diğer Alacaklar 26.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.723.731.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.980.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.299.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.950.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 17.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.050.799.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.321.973.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.075.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 137.880.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.855.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 36.424.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.424.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 1.011.664.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 21.777.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.777.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 29.858.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 51.023.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 31.263.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.701.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.562.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.000,00
 • ARA TOPLAM 1.321.973.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 652.887.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 615.622.000,00
 • Banka Kredileri 614.081.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.541.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.560.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.560.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.705.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.974.860.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.075.939.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.536.089.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.363.374.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 337.381.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.233.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.233.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.738.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.865.950.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.865.950.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.639.413.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.702.176.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.679.274.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 539.850.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.050.799.000,00