FİNANS

gsd holding - gsdho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.164.399.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.156.676.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.533.347.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.505.994.000,00
 • Ticari Alacaklar 481.206.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 481.206.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 940.209.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 940.209.000,00
 • Diğer Alacaklar 15.094.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.094.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.752.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 22.922.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 125.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.992.000,00
 • ARA TOPLAM 4.164.323.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 76.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.367.885.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 6.641.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 2.047.000,00
 • Diğer Alacaklar 26.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.342.454.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 911.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 730.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.017.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.532.284.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 876.669.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.526.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.938.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.912.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 16.065.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.065.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 657.664.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.448.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.448.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.119.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.928.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.981.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.034.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.947.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 876.669.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 505.936.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 467.047.000,00
 • Banka Kredileri 465.039.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.631.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.774.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.774.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33.115.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.382.605.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 5.149.679.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.791.510.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.000.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 85.986.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 84.591.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.330.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.330.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.330.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.443.668.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.443.668.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 162.333.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.993.111.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 117.857.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 358.169.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.532.284.000,00

Kredi Hesaplama