FİNANS

gsd holding - gsdho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.709.826.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 221.042.000,00
 • Finansal Yatırımlar 472.952.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 40.564.000,00
 • Ticari Alacaklar 53.190.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.190.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 923.706.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 923.706.000,00
 • Diğer Alacaklar 25.315.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.315.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.411.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.966.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.913.000,00
 • ARA TOPLAM 1.709.514.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 312.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.392.727.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 309.516.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 309.516.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 3.859.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 3.859.000,00
 • Diğer Alacaklar 4.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 12.551.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.058.309.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 810.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 636.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 38.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.034.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.102.553.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 446.901.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 565.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 78.620.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.294.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.703.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.703.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 309.862.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 27.754.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.754.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 12.030.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.544.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.778.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.811.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.967.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.000,00
 • ARA TOPLAM 446.901.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 448.097.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 428.617.000,00
 • Banka Kredileri 427.185.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 649.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.006.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.006.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.474.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 894.998.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.207.555.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.079.296.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 450.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 85.986.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 84.591.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -241.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -241.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -241.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 336.030.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 376.181.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -40.151.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 176.210.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 685.527.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 300.899.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 128.259.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.102.553.000,00

GSD HOLDING Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama