FİNANS

gsd holding - gsdho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.951.036.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 749.903.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.022.839.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 500.546.000,00
 • Ticari Alacaklar 168.696.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 168.696.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 950.907.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 950.907.000,00
 • Diğer Alacaklar 28.635.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.635.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 7.616.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.563.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.522.000,00
 • ARA TOPLAM 2.950.724.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 312.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.513.917.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 416.535.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 416.535.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 5.257.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 5.257.000,00
 • Diğer Alacaklar 4.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.078.932.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 810.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 832.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.190.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.464.953.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.043.783.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.485.000,00
 • - Banka Kredileri 71.850.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 389.577.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.035.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 28.310.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.310.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 330.088.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 156.124.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 123.750.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.374.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 24.780.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.880.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 9.473.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.525.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.948.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 66.000,00
 • ARA TOPLAM 1.043.783.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 494.930.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 464.747.000,00
 • Banka Kredileri 461.521.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.725.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.570.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.570.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21.613.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.538.713.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.926.240.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.640.316.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 450.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 85.986.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 84.591.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -570.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -570.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -570.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.191.447.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.146.570.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 44.877.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 187.643.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.188.136.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 492.789.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 285.924.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.464.953.000,00

Kredi Hesaplama