FİNANS

gsd holding - gsdho - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.105.531.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 618.832.000,00
 • Finansal Yatırımlar 922.199.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 465.882.000,00
 • Ticari Alacaklar 218.712.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 218.712.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.263.170.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.263.170.000,00
 • Diğer Alacaklar 53.079.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.079.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 8.248.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.056.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 60.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.863.000,00
 • ARA TOPLAM 3.105.219.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 312.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.759.967.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 462.968.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 462.968.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 4.694.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 4.101.000,00
 • Diğer Alacaklar 4.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.278.620.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 810.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 806.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 45.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 3.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.391.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 5.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.865.498.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 910.897.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 63.299.000,00
 • - Banka Kredileri 58.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 76.425.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.876.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 21.208.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.208.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 624.839.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 53.911.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 53.911.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 25.543.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32.503.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.042.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.916.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.126.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 127.000,00
 • ARA TOPLAM 910.897.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 525.943.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 495.091.000,00
 • Banka Kredileri 491.858.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.339.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.885.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.885.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 20.967.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.436.840.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.428.658.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.093.471.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 450.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 85.986.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 84.591.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.311.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.311.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.311.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.353.538.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.370.843.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -17.305.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 187.643.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.199.353.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 773.377.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 335.187.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.865.498.000,00

Kredi Hesaplama